Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 2

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 2

В част 2 на семинара лекторът Пламен Донев обръща специално внимание на инвентаризацията на задължения и вземания, на паричните средства и обезценки на ДНА и ДМА.

Лекторът ни дава изчерпателни отговори на следните въпроси:

 • Всичко за инвентаризацията на паричните средства – какво е това, какви ДДС ефекти се появяват при недостиг на пари, реорганизира ли се данъчния финансов изход с недостига на финансови средства?
 • Инвентаризация на задължения и вземания – как се извършва, какъв е срокът им за погасяване, кои задължения са периодични и какъв е срокът им на давност, спира ли се/прекъсва ли се давността при разменяне на потвърдителни писма между контрагенти?
 • Обезценки на дългосрочни активи – какво представляват, кога се извършват и как се описват?
 • Неамортизируемите активи подлежат ли на обезценка?
 • При обезценка на активи какво трябва да се опише в амортизационния данъчен план?
 • Връща ли се обезценката следващата година?
 • Разглеждане на разходи и приходи от предстоящи оценки ДА като данъчна цел.
 • Възможно ли е да се ползва способа за отчитане на преоценена стойност на ДА ако си послужим с международните счетоводни стандарти.
 • Внасят ли се промени в ГДД при отчитане оценки на ДА?
 • Какво е задължително да се посочи в ГДД при обезценка на МЗ?
 • Има ли риск ако между несвързани лица се осъществи продажба на цена по-ниска от покупната?
 • Отразява ли се в ГДД преоценка на актив когато е натрупан преоценъчен резерв? Как се описва?
 • Обезценка на МЗ – кога се извършва, какви индикатори се използват, как се описва, извършва ли се поправка на използвания данъчен кредит, ако и реализацията и обезценката се осъществява в една и съща календарна година това описва ли се в ГДД?
 • Къде в ГДД 2012 г трябва да се посочи ако има надвнесен данък от предходни години и как е възможно той може да се въстанови?

Гледайте цялото видео на адрес:
www.accounting-seminars.com/Семинари/82/Годишно-приключване---част-II/