История на Сметната палата в България

Сметна палата в София

Научете всичко за създаването, управлението и промените в Сметната палата на Република България от годината на създаването й до наши дни.

•    1880 г.

Второто обикновенно Народно събрание усвоява първият Закон за сметната палата обнародван от Държавен вестник, брой 94 от 20 Декември 1880г. Законопроектът е внесен от Петко Каравелов - тогавашния финансов министър. На 1 март 1881 е официално открита Сметната палата.

•    1883 г.

Третото обикновенно НС  приема изготвения по френски тип  Закон за управление и устройство на Върховната сметна палата. Законът влиза в сила с публикуването си в брой 17 на ДВ от дата 15 Февруари 1883г.

•    1885 г.

Четвъртото обикновенно Народно събрание приема новият Закон за сметата палата, който отново е внесен за разглеждане от Петко Каравелов. Той е публикуван в ДВ, брой 15 на дата 14 Февруари 1885 г. Този закон е се използва близо 40 години.

•    1925 г.

Функциите на Сметната палата растат от година на година и това поражда приемането на нов Закон за Върховната сметна палата и окръжните палати на 9 Март 1925 г. С него се създават девет палати действащи в административните окръзи.
На по-късен етап, в началото на зимата на 1934 г, тези окръжни палати се закриват и на тяхно място се създават областни такива. Те, както и Висшата сметна палата, придобиват правата за контрол върху цялостното изпълнение на държавният бюджет и на бюджетите на всички малки и големи общини в страната, на религиозните учреждения и всички типове благотворителни организации.
По време на II Световна война се налага и създаването на Военна сметна палата. Тя водела проверка и отчет на направените военни разходи.
Работата на Върховната сметна палата продължава до 1947 г. работата й е преустановена. Заедно с нея се прекратява работата и на областните палати.

•    1995 г.

В началото на демократичния преход в България се правят опити за преоткриване на Върховната СП.  На 27 Юли 1995 г. 37-то НС приема Закон за сметната палата като така въстановява функциите й.  Според новия закон тя се състои от 10 членове с 9 годишен мандат. На 13 Октомври същата година за председател е определен доц. Георги Николов, а девет дни по-късно са определени и членовете й.

•    2001 г.

В края на тази година, на 4 Декември, 39-тото НС приема Закон за Сметната палата, който е уеднаквен с международните одитни норми и регламентите и стандартите на Европейският съюз.

•    2010 г.

С приетият на 24.11.2010 г.  закон Закон за Сметната палата, 41-то НС решава Палатата да бъде съставлявана от председател с 6 годишен мандат и двама негови заместници със 7 годишен. На 19 Януари 2011 г. тези позиции са запълнение от проф. Валери Димитров като Председател и Цветан Цветков и Валери Апостолов за негови заместници.