Договор за ученичество по чл. 230 от Кодекса на труда

Договор за ученичество по чл. 230 от Кодекса на труда

Семинарът, воден от управляващият съдружник обработка на заплати в Крестън БулМар Георги Димитров, разглежда специфични аспекти на договорът за ученичество. В същността си това е трудов договор включващ в себе си клауза за обучение. Именно възможността работникът да придобие квалификация за определена професия докато паралелно с това работи отличава този тип договори от всички други описани в КТ.

Беше обърнато внимание на следните теми:

 • Разликите между договора за ученичество и другите договори за получаване на квалификация.
 • Как протича самото обучение.
 • Срокът на обучение.
 • Методи за законно прекратяване на договора.

И отговорено на конкретни въпроси като:

 • Какво всъщност е договор за ученичество описан в чл. 230 от КТ?
 • Какво се задължава работнкът да прави при сключване на такъв ДУ?
 • Описание на задължителните за ДУ реквизити.
 • В какво се състоят задълженията на работодателя по ДУ?
 • Трябва ли да се подава уведомление при сключване на ДУ?
 • ДУ трудов договор ли е?
 • Трябва ли в ДУ да се посочи специалността/професията по която ще се обучава ученика?
 • Може ли ДУ да бъде прекъснат или прекратен?
 • Прекъсва ли се срокът на договора при евентуална временна неработоспособност?
 • Каква е позволената продължителност на ДУ?
 • Как се удостоверява, че обучението е проведено и че е успешно завършено?
 • По какъв начин се провежда теоретико-практическия изпит?
 • Как става преобразуването на ДУ в постоянен трудов договор? Какъв би могъл да е новия трудов договор?
 • Какъв пплатен годишен отпуск има работник с ДУ?
 • Какво се случва ако ученикът се провали на изпита?
 • Има ли право на отпуск за подготовка за изпита при приключване лицето с ДУ и може ли работодателят да откаже да му предостави такъв?
 • Според КТ какви обезщетения се полагат на страните участници в ДУ?
 • Има ли специфични изисквания към обучаващите се лица?
 • Как може да се прекрати такъв договор и какви са рисковете от едно такова прекратяване?

Може да гледате пълното видео на адрес:
www.accounting-seminars.com/Семинари/86/Договор-за-ученичество-по-чл.-230-от-Кодекса-на-труда