Капитализация на поземлената рента

Земята служи като предмет за купуване и продаване. Тъй като покупката на един поземлен участък не е нищо друго освен една негова размяна с паричния капитал, то и продажната цена на участъка зависи въобще от величината на неговата рента и от съществуващата в страната височина на процента на паричния капитал. Изчислението на продажната цена на участъка по величината на рентата, която той дава, а дадения процент на капитала се нарича капитализация на рентата. С увеличението и падането на поземлената рента се увеличават и падат в такова също отношение цените на поземлените участъци; при неизменението на рентата цените на участъците се увеличават с намалението височината на процента, и падат с увеличението й. Често обаче поземлените участъци продават за по-висока сума сравнително с тази, каквато се получава при капитализацията на рентата от тях. Това се обяснява първо, с очакването, основано на вековен опит, на по-нататъшно повишение на поземлената рента и понижение на процента, чрез което по два начина трябва да се повдигне цената на земята; и второ, с това, че владението на земята продължава досега да се счита най-почетно от всичките други видове на имущественото владение.Земята служи като предмет за купуване и продаване. Тъй като покупката на един поземлен участък не е нищо друго освен една негова размяна с паричния капитал, то и продажната цена на участъка зависи въобще от величината на неговата рента и от съществуващата в страната височина на процента на паричния капитал. Изчислението на продажната цена на участъка по величината на рентата, която той дава, а дадения процент на капитала се нарича капитализация на рентата. С увеличението и падането на поземлената рента се увеличават и падат в такова също отношение цените на поземлените участъци; при неизменението на рентата цените на участъците се увеличават с намалението височината на процента, и падат с увеличението й. Често обаче поземлените участъци продават за по-висока сума сравнително с тази, каквато се получава при капитализацията на рентата от тях. Това се обяснява първо, с очакването, основано на вековен опит, на по-нататъшно повишение на поземлената рента и понижение на процента, чрез което по два начина трябва да се повдигне цената на земята; и второ, с това, че владението на земята продължава досега да се счита най-почетно от всичките други видове на имущественото владение.