Понятие за процента от капитала

Както от частната собственост върху земята изтича превръщането на поземлената рента в доход на частни лица, които са притежатели на земята, така частната собственост върху капитала създава рента от капитала. Последната се разделя на две части: предприемателска печалба и процент. Процентът се отделя като особен доход при предаването на капитала да се ползва друго лице. Заплатата за ползуването с капитала се нарича процент. Ако стопанина на предприятието работи съвсем с чужд капитал, той плаща за ползването от него процент и получава само предприемателската печалба. Когато стопанина на предприятието е заедно с това притежател на употребяемия от него в делото капитал, процентът от капитала, какъвто трябваше да плаща първия стопанин, влиза като съставна част в предприемателския доход на втория стопанин.
Процентът, който се извлича от предаването на капитала в ползуване, може да се състои от три части. Първо, заплата за ползуване с капитала; второ, застрахователна премия за в случай, че собственикът може да изгуби дадения от него за ползуване капитал; трето, покриване на разходите, които са свързани с кредитната операция. Застрахователната премия изчезва в реалния кредит, тоест, в кредит под залог на движимост или недвижимост, и твърде е различна по размера си в личния кредит. Процентът, който се състои от тези три или две части, икономистите наричат валов процент; заплатата обаче, която се внася единствено за ползуването от чуждия капитал, те наричат чист процент.