Основните елементи на производството

Първоначалните, основни елементи на производството са: природата и трудът. Човек получава от природата материали и ги употребява, т. е. придава им известна форма и качество съобразно със своите потребности.
Вече и при най-нисшата степен на живота си, човек е обработвал природния материал не само с ръцете си, а употребявал при това различни оръдия. Оръдие на труда е такава вещ, която работникът поставя между себе и материала и която му служи като проводник, който пренася неговата деятелност върху обработваемия материал. Макар оръдията на труда, като създадени от човешки труд, не са нищо друго освен сгъстен, кристализиран труд, но вследствие на важното и самостоятелното им значение в народното стопанство, ги определят като особен фактор и по такъв начин се получават три основни елемента на производството: природата, трудът и оръдията на труда.