Производителността на труда в зависимост от географското положение на територията в отношение към другите територии

Географското положение на територията в отношение има голямо значение за икономическата деятелност на населението. Колкото по-малко е разстоянието между местности, които се различават по естествените условия и по рода на занятията, толкова по-лесно става между тях размяната на продуктите, толкова по-широко тя се развива и толкова повече се икономисва труд, тъй като населението получава, чрез размяна, много предмети с по-малко разход на труд, отколкото ако то само ги произвеждаше; а пък тези продукти, които по естествени условия не могат да бъдат произвеждани в дадена местност, тя ги получава с по-малко разходи при превозването. Териториалната близост се определя, в икономическа смисъл, не само от разстоянието, но и от други географски условия. В числото на тези условия главна роля играят планините, моретата и речните системи. Местност, която е обкръжена от мъчно проходими планини, може да бъде отдалечена от близо лежащите територии много повече, отколкото една приморска страна, която се намира на разстояние няколко хиляди версти от тези територии.
Усъвършенстваните пътища за съобщението, особено параходите и железниците, съкращават териториалната отдалеченост в тази смисъл, че способствуват за развитието на отношенията. Параходите и железниците се явяват като най-силни фактори за разпространението на цивилизацията от центровете на просвещението по радиусите в далечината.