Съдържание

Период на машинното производство

Като пристъпваме към анализа на машинното производство, преди всичко следва да се разгледа въпроса: в силата на какви качества оръдието на труда се превръща от инструмент в машина; или, другояче казано, с какво се отличава машината от занаятчийския инструмент. Разбира се, тук се отнася само за общите, крупните, характерните различия, тъй като резки различия рядко се срещат в икономическата история на обществата.