Съдържание

Значението на Фабричното законодателство като средство за защита интересите на работническата класа

Показаните от нас неблагоприятни влияния от машините върху работническата класа постепенно се смекчават съразмерно с развитието на фабричното законодателство. В сегашно време фабричното законодателство на Западна Европа се докоснало до следните страни. То е ограничило детския труд, съкратило продължителността на труда, изпълняван от възрастните работници, забранило нощната работа на жените (а в Швейцария и на мъжете), задължило фабрикантите да имат училища за децата, издало постановления относно чистата вентилация в промишлените заведения и мерки за предпазливост против вредните производства и опасните машини, установило отговорност на предприемателите за нещастията с работниците, задължава предприемателите да вземат участие в застраховане на работниците в случай на болест, а така също да вземат участие и в касите, които служат за обезпечение на престарелите или станалите вече неспособни за труд работници.