Съдържание

Зародиша на капиталистическата организация на народното стопанство

Зародишът на свободата на капитала, заедно с това и на капиталистическата организация на народното стопанство, започва в XVI столетие, с появяването на манифактурите. Колкото по-рано и по-пълно в тази или онази страна съвместно стъпвали личната свобода, обезземлението на селяните и свободата на капитала, толкова по-значително било развитието на капиталистическата промишленост. От големите европейски държави Англия заела в това отношение първо место. Капиталистическата промишленост, като достигнала в настояще време в 3ападна Европа господстващо значение, създала така наречената „капиталистическа организация на народното стопанство".