Съдържание

Основни черти на капиталистическото народно стопанство

1)    В господството на капитала, т. е. владението на капитала, а не някакви си други условия, служи като основа за организацията на стопанствените предприятия и вътрешните разпореждания в тях. От тук произлиза израза „капиталистическа промишленост" , което се прилага към тази форма на стопанствените предприятия, където капиталът играе ролята на организатор на предприятията и стопаните на предприятията получават доход не от собствения си труд, а чрез експлоатацията на работническия наемен труд. Когато капиталистическата промишленост достигне в една страна до господстващо значение, тогава народното стопанство получава наименование „капиталистическо стопанство".
2)    По-голямата част от населението получава средства за съществуване чрез продажбата на работната си сила.
3)    Огромна част от предметите се произвежда за размяна; от тук произхожда широкото развитие на търговските отношения и кредита.