Възникване на еснафите

Еснафите са се образували първоначално на промишлена почва и с този характер ги намираме вече в много страни на 3ападна Европа още в XII столетие. По-после с чисто промишлената цел са се съединили и други цели, а именно - защитата и управлението на града.
Благодарение на безопасността, която намерили занаятчиите в градовете, броят на занаятите бързо нараствал.