Грижите на еснафските корпорации за доброкачествеността на изделията в полза на купувачите и самите май

Еснафското управление наблюдавало за достойнството на изделията на своя еснаф, за което понякога правело ненадейни ревизии в работилниците или се явявало по покана на самия занаятчия, за да определи качеството на неговото изделие. При подобни ревизии лошата стока се конфискувала или изгаряла, а виновникът се глобявал. Всеки еснаф имал свой печат. Да се сложи този печат на някое изделие то значело да се гарантира качеството му, за което майсторът отговарял материално и нравствено пред потребителите. Този обичай поддържал бдителността в еснафите и ги подбуждал да се грижат за репутацията си.
Занаята при еснафското устройство давал на майсторите в повечето случаи средства за едно не оскъдно, даже охолно съществуване (от тук следва пословицата "Das Handwerk hat einen goldenen Boden" .