Стремления на еснафите за придобиване на политически права

Благодарение на своето здраво единство и силна организация, еснафите скоро придобили голямо значение. Едва възникнали, едва почувствали своята сила, те започват да се стремят към широка политическа деятелност. Това не е преминало без борба, но еснафите постигнали целта си: те придобили участие в градското управление.