Условия за встъпване в еснаф

За да има някой право да се счита член на еснафа и да се занимава със занятието на този еснаф, е требвало да изучи майсторството при някой майстор, т. е. признат от еснафа занаятчия. Срокът на учението не бил еднакъв в различните занаяти и различните господарства и продължавал от 3 до 12 години. След изтичането на срочното време, учащия получавал от майстора свидетелство за способността си в занаята, след което ставал калфа (подмайстор). В това звание той работел при различни майстори в своя град или странствувал от град в град, за да изучи по-добре занаята. Без да се обучи никой не е можел да бъде калфа, а следователно и майстор. Изисквало се е от желаещия да бъде самостоятелен майстор да представи на еснафа едно образцово изделие, което подлежало на критика от „Съвета" на града, в който майстора искал да се засели. Изделието се излагало публично, за да се избегне всякакъв пристрастен съд над него.