Съдържание

Производителността на труда в зависимост от съединението и разделението му - Част 1

Под съединение на труда или просто сътрудничество се разбира съединението на много човешки сили в един и същ трудов процес. Ползите от простото сътрудничество се заключават в това, че то създава сборна механическа сила, увеличава успешността и икономията в труда.

  1. Създаване сборна механическа сила.
  2. Съществуват много операции, които не могат да бъдат изпълнени без едновременното съдействие на много ръце, като например, повдигането на тежки товари, отварянето на тежки врати. Това действие, което извършва тук комбинирания труд, или съвсем не би могло да бъде достигнато с единичните усилия на отделни работници, или пък би могло да бъде изпълнено само в много по-продължително време, или само в твърде по-малък размер. Тук работата се състои не само да се увеличи, посредством кооперацията, индивидуалната производителна сила, но и да се създаде особена производителна сила - сборна сила.
  3. Увеличение успешността на труда.
  4. Съвместната работата поражда особено възбуждане на духа, което увеличава производителността на труда на всеки отделен работник. Десет човека, които работят заедно, произвеждат в течение на един ден повече, отколкото един работник в течение на 10 дена. Има много занятия, където успешността на труда се увеличава от кооперацията още и по това, че предмета на труда преминава това същото пространство в много по-кратко време. Като например, когато зидарите, за да принесат тухлите от основите на зданието на върха на строящата се стена, се нареждат в ред и предават тези тухли един на друг от ръка в ръка. Всеки от тях върши едно и също, но процесът на труда се извършва много по-скоро, отколкото ако всеки отделен работник е принуден да се изкачва по стълбата с товар от тухли, и пак да слиза долу за нов товар. Освен това, в много сфери на производството съществуват така наречените „критически моменти", т. е. известни периоди от време, в продължението на които требва да бъде изпълнена една определена работа. Така например, ако трябва да се остриже едно стадо овце или да се окоси и събере сено, то не само количеството, но и качеството на продуктите зависи от това ще бъде ли всека от тези операции захваната и свършена своевременно. Отделният работник може да извлече от един ден само един работен ден, тогава когато кооперацията, която състои, например, от 100 работника, разширява един дванадесет часов ден в един работен ден, който се състои от 1200 часа. В местности с малко население, вследствие недостатък именно на такава кооперация, се изгубва ежегодно маса от житни зърна.